Boys Varsity Basketball · Boys Basketball Varsity vs Arvada Jan 12, 2018